خط نورد مقاطع شماره یک

توليد انواع تير آهن، ناوداني ، نبشي بال مساوی و نامساوي، ريل سبك

عملکرد کارخانه به طور اجمالی

پس از ورود شمش به كوره پيشگرم و گذشتن از 4 منطقه نهايتاً با درجه حرارت حدود1150 درجه سانتيگراد از كوره خارج شده و به طرف استند اول حركت داده ميشوند.

دو استند اوليه بطور اتوماتيك با چندين حركت رفت و برگشتي و تعويض كاليبرهاي جانبي وتغيير فاصله غلتكها نهايتاً شمش را به مقطع مورد نظر ميرساند.

پس از عبور نهايي از استند اوليه نوبت به تغيير شكلهاي جزيي تر ميرسد كه توسط 2 استند 3 غلطكي مياني با چندين پاس و عبور از كاليبرهاي مختلف و سپس با يكبار عبور از استند مياني سوم (2 غلطكي) شكل مقطع بدست آمده كه با عبور نهايي از استند آخر مقطع از عرض و ارتفاع كاملاً به حالت مطلوب ميرسد. در اين ميان عمليات پوسته زدايي با قدرت 160 بار فشار آب سبب ميگردد كه محصولی با كيفيت فوق العاده بدست آید.

در اين مرحله با توجه به طول بسيار بالاي محصول يك اره گرم با دو تيغه و يك تيغه قابل تنظيم محصولات را به ابعاد مختلف برش ميدهد و سپس به دو منطقه خنک کننده جهت افت دما هدايت ميشوند.

پس از سرد شدن محصول بوسيله ماشين صاف كن ،تنشگيري و تابگيري ميشود و در قست كنترل و باز بيني محصول از لحاظ كيفيتي بررسي گرديده و به قسمت بسته بندي ارسال ميگردد.

در سه قسمت بسته بندي با توجه به حجم توليد و ابعاد، محصولات به قسمت مربوطه جهت بسته بندي هدايت شده و پس از بسته بندي آماده بارگيري ميگردند.

طراحي اوليه با هدايت و رهبري كارخانه آلماني DEMAG كه با ايجاد كنسرسيومي همراه شركتهاي Nigata ،Sakai ،Siemens،Fuji،Hyundai، Toshibaاقدام به ساخت و توسعه مشترك اين خط نموده اند.

هم اكنون اين كنسرسيوم با نامSMS-Meer مشغول به فعاليت در راس شركتهاي توليد و طراحي كارخانجات فولاد جهان مي باشد. لازم به ذكر است كه اين شركت در رده بندي جهاني سومين شركت جهان مي باشد.