قیمت محصولات تولیدی

آخرین بروزرسانی : ساعت ۱۱:۳۵ - دوشنبه,۱۰ شهریور ۱۳۹۹

گروه محصول نام محصول وزن تقریبی شاخه مبلغ ( ريال )
تیرآهن 22*12000 315 کیلوگرم توافقی
میلگرد 10-A2 8 کیلوگرم توافقی
میلگرد 12-A2 10 کیلوگرم توافقی
میلگرد 10-A3 8 کیلوگرم توافقی
میلگرد 12-A3 10 کیلوگرم توافقی
میلگرد 14-A3 15 کیلوگرم توافقی
میلگرد 18-A3 25 کیلوگرم توافقی
میلگرد 20-A3 30 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 40*40*2.5*6000 10 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 40*40*3*6000 11 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 40*40*4*6000 14 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 50*50*5*6000 22 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 60*60*6*6000 34 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 70*70*5*6000 32 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 80*80*8*6000 57 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 100*100*10*6000 90 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 120*120*12*6000 129 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 100*100*10*12000 180 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 120*120*12*12000 260 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 130*130*10*12000 237 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 130*130*12*12000 283 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 130*130*13*12000 304 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 140*140*12*12000 305 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 140*140*14*12000 352 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 150*150*14*12000 379 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 150*150*15*12000 405 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 160*160*14*12000 418 کیلوگرم توافقی
نبشی بال مساوی 160*160*16*12000 461 کیلوگرم توافقی

در این صفحه می توانید قیمت میلگرد آریان ، قیمت نبشی آریان ، قیمت تیرآهن آریان ، قیمت ناودانی آریان ، قیمت تسمه آریان ، قیمت ریل آریان را هر روز مشاهده نمایید