خط ذوب و ریخته گری شماره یک

توليد انواع انواع بيلت ، بلوم و شمش های ساختمانی

كليات طرح

• كوره قوس الكتريكي 20 تني EBT
• كوره تصفيه مذاب 20 تني LF
• كوره تصفيه VOD
• دو ماشين دو خطي ريخته گري پيوسته شمش
• سيستم توليد اكسيژن با ظرفيت 1500 متر مكعب بر ساعت
• پست اصلي برق با ظرفيت 120 مگاوات و ولتاژ ورودي 66000 ولت
• سيستم تصفيه آب با ظرفيت 1300 متر مكعب در روز
• سيستم توليد هواي فشرده با ظرفيت 1500 نرمال متر مكعب بر ساعت
• سيستم جمع آوري گرد و غبار با ظرفيت 550 هزار متر مكعب در ساعت
• نرم افزار هوش مصنوعي PID جهت تنظيم بهترين روش استفاده از الكترودها با توجه به نوع قراضه شارژ شده و وضعيت موجود.
• ساختمان اداري و ساختمانهاي تسهيلاتي
• زمين استفاده شده توسط خط توليد 10200 متر مربع
• زمين استفاده شده توسط ساختمانهاي 20230 متر مربع
• خيابان كشي داخل محوطه 16685 تر مربع
• دو سوله ذوب با دهنه 30 متر و طول 150 متر و به ارتفاع ريل 15 متر و دو جرثقيل 40 تني به همراه قلاب كمكي 30 تني و دو جرثقيل 35 تني به همراه قلاب كمكي 10 تني، دو جرثقيل 15 تني و دو عدد جرثقيل مگنتي 15تني جهت سالن قراضه
• ميزان برق مصرفي به ازاء ذوب هر تن فولاد در اين خط معادل 375 كيلو وات ساعت بر تن مي باشد.
• زمان چرخه ذوب كوره قوس التريكي كمتر از 45 دقيقه ميباشد
• قطر الكترودهاي كوره قوس التريكي 450 ميليمتر
• كوره ذوب از نوع EBT با ظرفيت 60 تن و امپدانس بالا

با توجه به قدرت بسيار بالاي كوره قوس التريكي كه ميتواند باعث ايجاد ضربه به شبكه برق سراسري و نوسان برق گردد و به منظور جلب رضايت بخش توزيع نيروي برق در ايران پروژه با استفاده از تجهيزات پيشرفته و مناسب و با تزريق هارمونيك و تغذيه نيروي رآكتيو به داخل سيستم، از نوسان برق بطور موثر جلوگيري ميشود.