قیمت نبشی آریان

آخرین بروزرسانی : ساعت ۱۱:۳۵ - دوشنبه,۱۰ شهریور ۱۳۹۹

گروه محصول نام محصول وزن تقریبی شاخه مبلغ ( ريال )
میلگرد 10-A2 8 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12-A2 10 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 10-A3 8 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 12-A3 10 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 14-A3 15 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 16-A3 20 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 18-A3 25 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 20-A3 30 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 22-A3 35 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 25-A3 46 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 28-A3 58 کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد 32-A3 66 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 40*40*2.5*6000 10 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 40*40*3*6000 11 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 40*40*4*6000 14 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 50*50*5*6000 22 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 60*60*6*6000 34 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 70*70*5*6000 32 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 80*80*8*6000 57 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 100*100*10*6000 90 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 120*120*12*6000 129 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 100*100*10*12000 180 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 120*120*12*12000 260 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 130*130*10*12000 237 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 130*130*12*12000 283 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 130*130*13*12000 304 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 140*140*12*12000 305 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 140*140*14*12000 352 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 150*150*14*12000 379 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 150*150*15*12000 405 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 160*160*14*12000 418 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 160*160*16*12000 461 کیلوگرم تماس بگیرید

جهت خرید انواع نبشی آریان با کارشناسان واحد فروش تماس حاصل فرمایید.