قیمت ناودانی آریان

آخرین بروزرسانی : ساعت ۱۱:۲۱ - چهارشنبه,۳۰ خرداد ۱۴۰۳

گروه محصول نام محصول وزن تقریبی شاخه مبلغ ( ريال )
میلگرد 10-A2 8 کیلوگرم 277,000
میلگرد 10-A3 8 کیلوگرم 278,000
میلگرد 12-A3 10 کیلوگرم 277,000
میلگرد 14-A3 15 کیلوگرم 273,000
میلگرد 16-A3 20 کیلوگرم 273,000
میلگرد 18-A3 25 کیلوگرم 273,000
میلگرد 20-A3 30 کیلوگرم 273,000
میلگرد 22-A3 35 کیلوگرم 273,000
میلگرد 25-A3 46 کیلوگرم 273,000
نبشی بال مساوی 40*40*3*6000 11 کیلوگرم 286,000
نبشی بال مساوی 40*40*4*6000 14 کیلوگرم 277,500
نبشی بال مساوی 50*50*4*6000 18 کیلوگرم 276,500
نبشی بال مساوی 50*50*5*6000 22 کیلوگرم 276,500
نبشی بال مساوی 70*70*7*6000 44 کیلوگرم 284,500
نبشی بال مساوی 80*80*8*6000 57 کیلوگرم 276,500
نبشی بال مساوی 100*100*10*6000 90 کیلوگرم 283,500
نبشی بال مساوی 120*120*12*6000 129 کیلوگرم 283,500
نبشی بال مساوی 140*140*14*12000 352 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 150*150*15*12000 405 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 160*160*16*12000 461 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 180*180*18*12000 583 کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی بال مساوی 200*200*20*12000 817 کیلوگرم تماس بگیرید
تسمه عرض 100- ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 325,000
تسمه عرض 150- ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 325,000
تسمه عرض 200 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 325,000
تسمه عرض 250 - ضخامت 8,10,12,15,20,25 0 کیلوگرم 327,000
تسمه عرض 300- ضخامت 8,10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 342,000
تسمه عرض 350 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 342,000
تسمه عرض 400 - ضخامت 10,12,15,20,25,30 0 کیلوگرم 348,000

جهت خرید انواع ناودانی آریان با کارشناسان واحد فروش تماس حاصل فرمایید.